Learning Labs

In Learning Labs werken studenten praktijkgericht aan realistische multidisciplinaire projecten. In samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen, overheden en gebruikers worden innovatieve producten, diensten en businessmodellen ontwikkeld voor de Learning Labs. Projecten die daar uit ontstaan worden geplaatst binnen een van de thema’s van de Learning Labs: Built Environment and Energy, Kas van de Toekomst, Sustainable Mobility en Technology and Health.

Onder begeleiding van docenten worden projecten door studenten vanuit diverse onderwijsdisciplines verder ontwikkeld, uitgevoerd en getoetst. Daarnaast bieden de thema’s binnen de Learning Labs multidisciplinair ondersteuning. De projecten worden inhoudelijk ondersteund door vakspecialisten afkomstig uit diverse expertisegebieden die binnen Betafactory beschikbaar zijn. Op deze manier bieden de thema’s binnen de Learning Labs een platform voor de uitwisseling en toepassing van kennis en expertise.

In de Learning Labs hebben de studenten een grote invloed op visie, doelen en de planning van het project. De thema’s binnen de Learning Labs zijn per definitie internationaal ingericht en de activiteiten worden meestal uitgevoerd tijdens schooltijd. Alle studenten die in het kader van hun studie willen werken aan een specifiek thema en willen helpen bij de uitvoering van een opdracht of deelproject zijn welkom. Learning Labs worden begeleid en ondersteund door specialisten, zoals docenten die de planning en kwaliteit bewaken, maar ook door onderzoekers voor de continue ontwikkeling van vakkennis.