Urban Innovations

In het project Urban Innovations werkt het studententeam aan de ontwikkeling van een gedetailleerde visie op stedelijke mobiliteit anno 2050. Aan de hand daarvan worden interventies en oplossingen bedacht voor de toepassing van geïntegreerde mobiliteitssystemen en de ontwikkeling van producten (voornamelijk voertuigen) voor de stedelijke omgeving van de toekomst. Dit project valt gedeeltelijk binnen de onderzoeksafdeling van het Learning Lab Sustainable Mobility. Er wordt onderzoek gedaan naar vragen als “hoe groen zijn onze auto’s nu werkelijk?”, “hoe ziet zo’n ultra-moderne auto er nou werkelijk uit?”, “welke bedrijfskundige modellen (‘business models’) zijn er nodig om zo’n voertuig te ontwikkelen en op de markt te brengen?”.

Urban Innovations laat met antwoorden op deze vragen zien hoe voertuigen en andere vormen van transport de toekomst zullen gaan bepalen.

Voor meer informatie kijk op http://www.urbinn.nl/.