Technology for Health

Binnen het lectoraat Technology for Health wordt toegepast onderzoek verricht binnen de aandachtgebieden; vitaliteit, medische behandeling en zorg. Hiervoor worden projecten geïnitieerd waarin technische innovatieve oplossingen worden ontwikkeld, dan wel her-ontwikkeld, om zo gezondheid te bevorderen, kwaliteit van wonen en werken te verbeteren en mensen te stimuleren en uit te dagen gezonder te leven. Het toegepast onderzoek richt zich op de onderstaande zes thema’s.

> Neem contact op met mevrouw M. Zijderveld./ Thema’s

Hierbij gaat het om technische apparaten die functies van mensen deels of geheel, kunnen overnemen. Bijvoorbeeld hulpmiddelen die de lichaamsbeweging van de mens ondersteund. Denk hierbij aan een tilharnas voor zware beroepen, zelflerende en -sturende rolstoelenen en voor de revalidatie van patiënten met een bewegingsstoornis zoals orthesen, prothesen en exoskeletten. Daarnaast wordt ook onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van zorgrobots ter ondersteuning van zorgtaken, zoals ondersteuning bij het opstaan (sta-op stoelen).

Effectieve diagnose en behandeling vraagt om het continue verbeteren van apparatuur waarmee ziektes in een vroegtijdig stadium en met een grote mate van zekerheid kunnen worden vastgesteld. Hierbij gaat het om het verbeteren van meetinstrumenten die gebruik maken van licht (fotonica) waarmee tumoren kunnen worden opgespoord en behandeld. Maar ook om ontwikkeling van meetrobots voor het meten van gewrichtsstijfheid voor het optimaal instellen van orthesen.

Hierbij gaat het om meetsystemen (point of care) die makkelijk door mensen zelf kunnen worden gebruikt ter verbetering van de eigen gezondheid. Bijvoorbeeld het zelf afnemen van bloed waarbij de patiënt de uitkomsten van de samenstelling doorstuurt naar de arts en op afstand de voortgang van de behandeling bespreekt. Of het continue meten van bewegingspatronen voor real-time feedback van trainingsprogramma’s en ook het geïntegreerd meten van bijv. bloeddruk en beweging om te kunnen voorspellen wanneer mensen gaan vallen.

Hier gaat het om het ontwikkelen van nieuwe materialen voor herstel van orgaanfuncties. Belangrijke eisen voor toepassingen van materialen in het menselijk lichaam zijn compatibiliteit en afbreekbaarheid. Nieuwe materialen en productiemethoden (3D printen) worden onderzocht en verbeterd om steunstructuren (scaffolds) te maken waarin menselijke cellen zich kunnen opkweken. Maar ook om 3D geprinte afdrukken van organen, of delen van het lichaam, ter voorbereiding van operaties of voor toepassing in ortheses en protheses.

Voor kwaliteit van leven is toegankelijkheid en interactie met de directe fysische woonomgeving erg belangrijk. Het lectoraat richt zich binnen dit thema op het ontwerp en inrichting van aangepaste woningen voor zorgbehoevenden. Hierbij gaat het om bijv. het bouwkundig ontwerp van mantelzorgwoningen voor verzorging van ouderen (dichtbij huis van de familie, of aangepast voor de mantelzorger), aanpassing van regelsystemen (domotica, zoals verwarming, ventilatie, airco, licht) op de persoonlijke behoeftes van bewoners, en eenvoudige aanpassingen in interieur, bijv. kleuren, texturen die herinneren aan vroeger voor mensen met dementie.

Technische systemen laten zich in de regel goed beschrijven en daarmee zijn ze ook goed te regelen. Organisatorische systemen en processen kunnen ook op een vergelijkbare ‘engineering’ wijze worden beschreven en geoptimaliseerd. Binnen het lectoraat wordt gewerkt aan toepassing van nieuwe technisch bedrijfskundige verbeterconcepten voor organisatieprocessen in de gezondheid, zoals nodig voor de toenemende focus op zelfredzaamheid en hulp op afstand (extramurale zorg). Hierbij is de centrale vraag hoe de nieuwe rol van zorginstellingen, buurt- en thuiszorg er in de toekomst uit moet komen te zien om onze gezondheid op voldoende niveau en betaalbaar te houden.