Netwerkbijeenkomst Technologie voor Gezondheid

Mirjam Zijderveld, programma coordinator Technologie voor Gezondheid –

Hoewel het onderwerp Innovatie in behandelingsmethoden gericht op kanker misschien anders doet vermoeden, was de sfeer enthousiast en goed vorige week maandag in Delft tijdens de bijeenkomst Technologie voor Gezondheid. Na de aftrap van faculteitsdirecteur Nellie van de Griend zijn we met elkaar de inhoud ingedoken. Er was een mooi gemêleerd gezelschap aanwezig van onder andere lectoren van diverse hogescholen, studenten en medewerkers van verschillende opleidingen, vertegenwoordigers van het Hagaziekenhuis, van enkele thuiszorgorganisaties en een ondernemer/investeerder. De interesse in elkaars vakgebied was groot, het was ook erg leuk om te zien dat dit verschillende perspectieven opleverde in de gesprekken over de behandeling van kanker.

Joost van der Sijp (lector Oncologie van De HHs) gaf een algemeen beeld van Oncologie en de ontwikkelingen die we doormaken in de diagnose en behandeling. De volgende sprekers gingen meer de diepte in. De sprekers speelden prima op elkaar in, waardoor de presentaties elkaar mooi aanvulden. Gerson Struik (arts-onderzoeker chirurgie in Franciscus Gasthuis en Vlietland) heeft zijn vernieuwende manier van bestraling van borstkanker uitgelegd. Een manier van bestralen waarbij radioactieve zaadjes worden ingebracht rond een tumor. Vraagstukken en uitdagingen die deze manier van werken met zich meebrengt, heeft hij in zijn presentatie aangegeven en in twee breakout-sessies met kleinere groepen kunnen bespreken. Enthousiast gaf hij eind van de avond aan dat hij leuke nieuwe perspectieven heeft gekregen en daarnaast contacten die zeker vervolgafspraken waard zijn. Ook voor de aanwezige studenten gold dit laatste. Harmen Bijwaard (lector Medische Technologie Inholland en senior-onderzoeker RIVM) heeft de ins en outs, ontwikkelingen en risico’s van straling in behandeling en diagnose van kanker besproken. Dit gaf input voor de workshop van Jacqueline Langius.Jacqueline liet in haar workshop zien dat we uit de CT-scans die voor diagnose en monitoren van de behandeling worden gemaakt, meer informatie kunnen halen, dan waar ze in eerste instantie voor bedoeld zijn. Waar we in de medische wereld nog grote stappen kunnen maken, maar waar zeker mogelijkheden liggen is het gebruik van ‘Fiber optic’ sensing. Het gebruik van de glasvezels  werd door collega Arjan Lock en Mar van der Hoek, innovator op het gebied van fotonica, op een zeer beeldende manier uitgewerkt in een van de breakout sessies. Dit gaf voer voor leuke gedachtesprongen en gaf openingen om verder te denken over hoe ‘fiber optic’ sensing ingezet kan worden. Mar van der Hoek heeft meegedacht over de invulling van deze bijeenkomst en hij heeft aangegeven zeker open te staan voor medewerking aan een volgende bijeenkomst. Eerste ideeën zijn er al. Zo speelt voeding en smaakbeleving in een genezingsproces een belangrijke rol. Daar zijn ook nieuwe ontwikkelingen te melden die mogelijk een interessante invalshoek voor een netwerkbijeenkomst kunnen bieden. Het aanwezige gezelschap zag al mogelijkheden, want er werd tijdens de borrel een start gemaakt met een mogelijke invulling.

Wij danken de sprekers en andere deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng. Deze bijeenkomst was een coproductie van de lectoraten Smart Sensor Systems en Technologie voor Gezondheid, het onderzoeksplatform Kwaliteit van Leven en Betafactory.

Wij hopen u op onze volgende bijeenkomst in het voorjaar weer te ontmoeten.Presentaties