Over de Betafactory

De Betafactory is een ontwikkelcentrum binnen de Faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving van De Haagse Hogeschool met vijf herkenbare kernactiviteiten:

  • Het aanbieden en ontwikkelen van Learning Labs
  • Het bundelen van kennis in expertisegebieden
  • Het faciliteren van projecten en onderwijs
  • Het faciliteren van de Betafactory Werkplaats
  • Het organiseren van evenementen


De Betafactory speelt een grote rol in de opzet en uitvoering van Learning Labs. Vanuit deze Learning Labs zijn er Research Area’s gevormd waarvan sommige ondersteund door een lectoraat. De Betafactory is verantwoordelijk voor het bundelen van deze kennis en deelt dit door middel van Evenementen en verslaglegging in onderzoek en onderwijs.

De Betafactory neemt het initiatief om vraag en aanbod vanuit het onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar te brengen en om de benodigde faciliteiten te ontwikkelen. Als netwerkorganisatie is de Betafactory een spin in het web. Binnen de Faculteit TIS zijn veertien opleidingen verenigd die verdeeld zijn over twee locaties van De Haagse Hogeschool: Den Haag en Delft.

Klik hier voor een overzicht van bacheloropleidingen binnen de Faculteit TIS

De Betafactory speelt een grote rol in de opzet en uitvoering van Learning Labs. Daar waar Betafactory Werkplaats de projectbouwomgeving biedt, wordt er door de Betafactory initiatief genomen om vraag en aanbod vanuit het onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar te brengen en om de benodigde faciliteiten te ontwikkelen. Als netwerkorganisatie is het de Betafactory een spil hierin. Door de jarenlange ervaringen in het uitvoeren van multidisciplinaire uitdagende projecten is er veel expertise op het gebied van begeleiding en uitvoering. De volgende Learning Labs worden ondersteund:

Built Environment and Energy | Kas van de Toekomst | Sustainable Mobility | Technolgy and Health

Lees meer over Learning Labs

De Betafactory  levert ook een bijdrage in de onderwijsontwikkeling en uitvoering. Door de verkregen expertise en de wens om meer studenten te betrekken is de sprokkelminor Learning Labs ontwikkeld. In deze minor worden de studenten begeleid en gestimuleerd om op hoog niveau binnen een Learning Lab te kunnen functioneren. Naast het onderzoeken, ontwerpen en de uitvoering van een opdracht krijgen zij ondersteunend onderwijs in algemene kennis en vaardigheden. Het opleidingsspecifieke deel van de minor wordt vraaggestuurd uitgevoerd. De student beschrijft hier zelf zijn leerdoelen en de onderwerpen waar hij zich in wil verdiepen. Het onderwijsprogramma wordt daarop aangepast.

Lees meer over Multidisciplinair Onderwijs

Een doel van de Betafactory is het stimuleren van kenniscirculatie tussen de Faculteit TIS en het bedrijfsleven. Kennis en ervaring in de faculteit en haar opleidingen biedt een waardevolle bijdrage in de stimulatie van kenniscirculatie. Als spil binnen de Faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving legt de Betafactory deze kennis en ervaring vast en maakt deze toegankelijk voor het bedrijfsleven. De volgende expertises worden door het de Betafactory  verder ontwikkeld, toegepast en gewaarborgd:

Lightweight Constructions | Sensors | Energy | Gelijkspanning | Designerly Innovation: Future Telling

Lees meer over Expertises

In alle opleidingen van de Faculteit TIS worden binnen het reguliere onderwijs projecten uitgevoerd met in samenwerking met het bedrijfsleven. Groepen studenten voeren in het kader van een onderwijsthema een opdracht uit voor een bedrijf, overheid of Learning Lab. De Betafactory  speelt daar een toeleverende rol in en  organiseert voorafgaand aan ieder blok een projectenbeurs. Hier worden opdrachten uit het bedrijfsleven gematcht aan  docenten (en opleidingen) die op hun beurt deze onder de studenten verdelen.

Meld hier uw project aan