Betafactory 16

Op loopafstand van De Haagse Hogeschool Delft staat Betafactory 16, een bouwomgeving van 1200 m2. Hier faciliteert de Betafactory het samenwerkingsverband dat noodzakelijk is om projecten voor onderwijs en bedrijfsleven tot een succes te maken. 

Ondernemerschap en realisatie van innovatie staan centraal. De werkplaats vormt een projectbouwomgeving die binnen de verschillende thema’s fungeert als test- en ontwikkelomgeving. Studenten kunnen in de werkplaats projecten uitvoeren en prototypes ontwerpen/ontwikkelen met behulp van machines en materialen.

Binnen de Learning Labs werken bedrijfsleven, overheid-, onderwijs- en kennisinstellingen samen waarmee vraag en aanbod vanuit onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar worden gebracht. Met Betafactory 16, wordt student en bedrijf de ruimte geboden vraagstukken en prototypes te ontwikkelen vanuit idee-, ontwerp- en engineeringsfase tot productierijpe producten. Naast de praktische faciliteiten biedt de werkplaats ook een procesmatige ondersteuning vanuit het onderwijs.