Expertises

Eén van de doelen van de Betafactory is het stimuleren van kenniscirculatie tussen onderwijs en bedrijfsleven. Kennis en ervaring binnen de faculteit Techniek, Innovatie & Samenleving en haar opleidingen biedt een waardevolle bijdrage hieraan. De Betafactory legt deze kennis en ervaring vast en maakt deze toegankelijk voor het bedrijfsleven. Lichtgewicht Construeren, Sensoren, Energie, Gelijkspanning en Future Telling zijn de expertisegebieden die binnen de Betafactory zijn verenigd.

Lees meer…

Automatiseringslab

Het Automatiseringslab is een samenwerking tussen verschillende onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio Delft. Het is een plek waar niet alleen Mechatronica-studenten van De Haagse Hogeschool met studieprojecten aan de slag kunnen, maar ook mbo’ers van het ROC Mondriaan en het Wellantcollege. Door deze samenwerking van mbo, hbo en het bedrijfsleven wordt er een verbeterde opleidingsfaciliteit voor automatisering en mechatronica aangeboden.

Lees meer…

HighTechCentreDelft

HighTechCentreDelft (HTCDelft) is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven waar opleiding, werkplaats, een leven lang leren en kennisdeling centraal staan.

Lees meer…

Showcase