Expertises

Eén van de doelen van de Betafactory is het stimuleren van kenniscirculatie tussen onderwijs en bedrijfsleven. Kennis en ervaring binnen de faculteit Techniek, Innovatie & Samenleving en haar opleidingen biedt een waardevolle bijdrage hieraan. De Betafactory legt deze kennis en ervaring vast en maakt deze toegankelijk voor het bedrijfsleven. Lichtgewicht Construeren, Sensoren, Energie, Gelijkspanning en Future Telling zijn de expertisegebieden die binnen de Betafactory zijn verenigd.

Doordat de behoefte aan energie-efficiëntie een steeds grotere rol speelt in engineering, neemt het belang van lichtgewicht construeren toe. Het wordt steeds moeilijker om traditionele metaaltechnologie efficiënter te maken. Alternatieven, zoals vezelsterke kunststoffen, worden daarom steeds vaker toegepast in lichtgewicht constructies om prestaties in de industrie te verbeteren. Naast de vliegtuigindustrie, is lichtgewicht construeren als basis voor productontwikkeling ook steeds belangrijker voor toepassingen in windenergie, transport en automotive.

> Neem voor meer informatie contact op met de programmaleider Frederik de Wit.Het belang van sensortechnologie staat steeds meer centraal in ons dagelijks leven. Sensoren leveren een grote hoeveelheid aan data die via verschillende kanalen wordt gedeeld met gebruikers en andere apparaten die de data kunnen gebruiken. Er zijn duizenden toepassingen van sensortechnologie, die ons bovendien vaak niet eens opvallen. Sensoren zijn van vitaal belang in bijvoorbeeld vliegtuigen of medische apparatuur. Maar ook bij het opsporen van grondstoffen en de meting van verontreiniging zorgen sensoren ervoor dat processen veilig, effectief, goedkoop en snel kunnen verlopen. De verdere ontwikkeling van sensortechnologie is voor de samenleving en de kwaliteit van leven daarom van vitaal belang. De Betafactory brengt vanuit de opleidingen binnen de faculteit kennis samen om het programma omtrent sensoren vorm te geven.

> Neem voor meer informatie contact op met de programmaleider Daniel Holt.In gebouwen gebruiken wij energie om te verwarmen, te koelen, te verlichten, en voor elektrische apparaten zoals computers of koelkasten. De afgelopen jaren heeft de installatiebranche, veelal samen met architecten, veel innovaties op gang gezet om een gezond binnenklimaat te creëren tegen aanvaardbare kosten en zonder het milieu aan te tasten. Dat betekent met zoveel mogelijk energiebesparing en duurzame energie. In het expertisegebied Energie staat de verduurzaming van de energievoorziening centraal. Een van de speerpunten is de gigantische energiebehoefte in de glastuinbouw die genoeg uitdagingen voor verduurzaming biedt. Het lectoraat werkt, in samenwerking met de Betafactory en met bedrijven uit de glastuinbouw, aan nieuwe kasconcepten.

Lees hier meer over het lectoraat ‘Energie en Gebouwde Omgeving’

> Of neem contact op met lector Laure Itard.Omdat het afstemmen van vraag en aanbod van energie zo steeds moeilijker wordt, zorgen kleine en grootschalige projecten op het gebied van duurzame energieopwekking in het huidige complexe energienet voor stroomstoringen. Bovendien produceren deze duurzame energiebronnen gelijkspanning (DC) produceren, terwijl uit het stopcontact wisselspanning (AC) komt. Dit zorgt ervoor dat er diverse energieomzettingen plaatsvinden die voor verliezen kunnen zorgen. Dit probleem zou ondervangen kunnen worden door kleine energienetwerken (grids) te creëren waarin duurzame gelijkspanning direct naar gebruikers vloeit in een gelijkspanningsnetwerk. Door deze grid te koppelen aan het grote energienetwerk blijft energietoevoer gegarandeerd en kan het netwerk bovendien als balansnet fungeren voor het wisselspanningsnetwerk. Balansnetten op gelijkspanning zijn echter nog een onontgonnen gebied in de energiewereld. “Gelijkspanning breng(t) je verder” is een onderzoeks- en onderwijsproject dat beoogt deze leemte te vullen.

Meer informatie

“Gelijkspanning breng(t) je verder”

> Of neem contact op met de projectleider Pepijn van Willigenburg.Nieuwsberichten

> Waarom gelijkspanning in de kas?

> Gelijkspanning in straatverlichting: goedkoper en veiligerFuture Telling is een van de drie pijlers van het lectoraat Designerly Innovation en draait om het creëren van mogelijke toekomstscenario’s. De fundamentele veranderingen waar we op dit moment als samenleving voor staan maken het noodzakelijk om toekomstvisies voor de lange termijn te creëren die het kortetermijnhandelen richting geven. Op die manier kunnen mensen – ondernemers, studenten, docenten, beleidsmakers – beslissingen nemen en activiteiten ontwikkelen die hen in staat stellen een duurzame positie in de toekomst te krijgen. Het doel is om door middel van toekomstscenario’s in te leven in mogelijke contexten waarin mensen met de te ontwerpen producten en diensten om zullen gaan. Door voorstellingen te maken van deze toekomstbeelden kunnen discussies worden gevoed en besluitvorming worden gestimuleerd.

Future Telling is een expertise binnen de opleiding Industrial Design Engineering (IDE). De kenniskring binnen het lectoraat doet onderzoek en ontwikkelt en toetst methoden die mensen in staat stellen zich de toekomst te verbeelden.

Lees hier meer over het lectoraat ‘Designerly Innovation’

> Neem voor vragen contact op met de lector Rianne Valkenburg.