Automatiseringslab

Het Automatiseringslab is een samenwerking tussen verschillende onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio Delft. Het is een plek waar niet alleen Mechatronica-studenten van De Haagse Hogeschool met studieprojecten aan de slag kunnen, maar ook mbo’ers van het ROC Mondriaan en het Wellantcollege. Door deze samenwerking van mbo, hbo en het bedrijfsleven wordt er een verbeterde opleidingsfaciliteit voor automatisering en mechatronica aangeboden.

Lees meer…

HighTechCentreDelft

HighTechCentreDelft (HTCDelft) is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven waar opleiding, werkplaats, een leven lang leren en kennisdeling centraal staan.

Lees meer…

Naar het buitenland

De Haagse Hogeschool biedt studenten de mogelijkheid om in het buitenland een stage- of afstudeeropdracht uit te voeren of een studieprogramma te volgen.

Lees meer…