HighTechCentreDelft

HighTechCentreDelft (HTCDelft) is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven waar opleiding, werkplaats, een leven lang leren en kennisdeling centraal staan.

HTCDelft biedt een toegankelijke en innovatieve werkplaats waar scholieren, studenten en docenten worden uitgedaagd te experimenteren en te leren. Alle betrokken partijen investeren in een uitdagende leeromgeving, waarin vooral samenwerking, projectonderwijs en facility sharing de rode draad zullen zijn als antwoord op de toenemende vraag naar goed opgeleid technisch personeel en de snelle ontwikkelingen in de techniek.
HTCDelft realiseert samenwerkingen tussen onderwijs en het bedrijfsleven. In niveau-overschrijdende studententeams (van vmbo tot universitair) wordt samengewerkt aan actuele bedrijfscasussen. Studenten coachen elkaar hierbij en vullen elkaar aan. Docenten en bedrijven coachen de studenten, helpen hen met hun vragen en zullen ook zelf regelmatig op zoek gaan naar antwoorden. Bedrijven benutten HTCDelft enerzijds voor scholing van personeel en anderzijds ook voor productiecapaciteit. Zo kan (delen van) onderzoek uit worden besteed aan HTCDelft omdat bedrijven bijvoorbeeld zelf niet beschikken over faciliteiten.

HTCDelft biedt ruimte aan:

  1. Betrokkenen die willen bijdragen met cases/ projecten.
  2. Bijscholing/trainingen personeel van bedrijven.
  3. Deelname aan een op te richten communicatieplatform, geschikt voor de communicatieafdeling van de aangesloten organisaties.
  4. Actieve bestuursleden voor het HTCDelft vanuit klein, midden en groot technisch bedrijfsleven.

Wilt u samenwerken met HTCDelft of maakt u graag een afspraak voor meer informatie? Neem contact op met Marcel van Wijk of ga naar de Website.