Naar het buitenland

De Haagse Hogeschool biedt studenten de mogelijkheid om in het buitenland een stage- of afstudeeropdracht uit te voeren of een studieprogramma te volgen.

Voor meer informatie en/of vragen, graag mailen naar TIS-international@hhs.nl.

Zoek in Blackboard in de course catalogue de course ‘TIS International’ op voor documentatie en brochures over stage en studeren in het buitenland.

Op het Serviceplein kan je allerlei informatie vinden met betrekking tot stage lopen en studeren in het buitenland

Het Europese Project Semester (EPS) is een internationaal semester voor derdejaars techniek en bedrijfskundige studenten van verschillende hogescholen voornamelijk gelegen in Europa. De Haagse Hogeschool werkt binnen EPS nauw samen met 12 andere landen; België, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Schotland en Spanje.

Je kunt je voor de EPS programma’s opgeven en deze als minor, stage of afstuderen aanvragen bij je opleiding. De internationale minoren, stages, afstuderen en EPS programma’s moeten altijd de goedkeuring hebben van de opleiding c.q. toetscommissie/examencommissie.

Wil je meer weten over EPS, ga dan naar de website of neem contact op met eps@hhs.nl.

Als je wilt afstuderen of stage lopen in het buitenland vergt dat enige voorbereiding. Het is belangrijk dat je hier op tijd mee begint. Begin ongeveer een jaar voor vertrek, dan kom je op het laatst niet voor verrassingen te staan. Op WilWeg.nl vind je alles en lees je meer over wat je allemaal moet regelen en wanneer. De WilWeg-checklist is een handige tool die je kan gebruiken bij je voorbereiding.